اخبارتست تنفس هیدروژن

به گزارش مرکز پزشکی پورسینای حکیم

در یک فرد طبیعی در اثر تخمیر کربوهیدرات ها و پروتئین های غیر قابل هضم و جذب توسط فلور میکروبی غیر هوازی روده باریک و کولون، گازهایی چون متان و هیدروژن تولید می گردد. بخشی از گازهای تولید شده به جریان خون روده وارد و در آن حل شده و سپس به سمت ریه ها حمل گردیده و وارد هـوای بازدمی می شوند.

در یک فرد طبیعی در اثر تخمیر کربوهیدرات ها و پروتئین های غیر قابل هضم و جذب توسط  فلور میکروبی غیر هوازی روده باریک و کولون، گازهایی چون متان و هیدروژن تولید می گردد. بخشی از گازهای تولید شده به جریان خون روده وارد و در  آن حل شده و سپس به سمت ریه ها حمل گردیده و وارد هـوای بازدمی می شوند. این میزان بطور طبیعی برابر و یا بیشتر از ppm30-20 می باشد. تفاوت مشاهده شده در این میزان بدلیل تولید گاز متان بجای هیدروژن در برخی افراد می باشد. بر اساس فیزیولوژی فوق می توان با استفاده از کربوهیدرات های مختلف، غلظت هیدروژ ن را در طی زمانهای صفر،30 دقیقه، 60 دقیقه ….. و 3 ساعت در هوای بازدمی اندازه گیری نمود.

تفاضل میزان هیدروژن بازدمی در زمان صفر و قبل از مصرفSubstance Test مورد نظر با میزان حداکثر بدست آمده در طی مدت زمان مورد نظر تحت عنوانHOB=H2 Over  یا ppm بیان گردیده که مقدار ppm در قندهای مختلف متفاوت می باشد. در صورتیکه HOB حاصله بالاتر از میزان پیش بینی شده برای یک کربوهیدرات خاص باشد، تست مثبت تلقی می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *