مانومتری

مانومتری سنجش پاتوفیزیولوژی عضو موردنظر می باشد. GASTRO EXPLOORER یکی از جدیدترین انواع مانومتری از وفاژیال و آنال است. مشخصه ای که این دستگاه را نسبت به انواع مشابه داخل کشور متمامیز می سازد ارائه نتایج به صورت 4 بعدی می باشد. پروب های خاصی در داخل آنال یا ازوفاژیال فرد قرار داده می شود که در موارد مورد نیاز می توانند با استفاده از هوا، آب و یا واردکردن موادجامد، حرکات وتوانایی عضلات ونیز جدار را بررسی نمایند.

ESOPHAGEAL MANOMETRY

از اسفنکتر فوقانی تا اسفنکتر تحتانی مری را بررسی می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *