به وسیله این تست می توان PH معده، مری ویا هردو را اندازه گیری کرد و از روی تحلیل آن، بیماری فرد را تشخیص داد. دراین تست یک لوله بسیار نازک و حساس نسبت به اسید همانند NG TUBE برای بیمار کار گذاشته شده و به دستگاه متصل می گردد. طبق آموزش های داده شده به بیمار، وی علائم خود را با فشار دکمه هایی در دستگاه ثبت می کند که با بررسی آن ها مشکل بیمار تشخیص داده می شود.

پیام بگذارید