بیوفیدبک در بی اختیاری

بی اختیاری ادرار چیست؟ درفردی که مبتلا به بی اختیاری ادرار است ماهیچه دترسور بیش فعال است و ماهیچه کف لگن ضعیف می باشد؛ همین امر باعث نشت تصادفی ادرار از مثانه می شود. بی اختیاری ادرار می تواند بر توانایی فرد در محیط کار اثر بگذارد. ورزشکاران زن در…