Kas C-viirushepatiidi korral on tasuta ravi??

C-hepatiidi viirusevastane kombineeritud ravi on tänapäeval ainus viis haiguse progresseerumise peatamiseks enne tsirroosile üleminekut. Kahjuks on sellel mitmeid puudusi. Eelkõige on imporditud ravimitega ravikulud keskmiselt 45–50 tuhat rubla kuus, kodumaised ravimid umbes 20 tuhat rubla kuus. Tohutu hulga patsientide jaoks muudab ravimite kõrge hind ravikuuri praktiliselt võimatuks.

Sellistel juhtudel soovitame oma patsientidel järgmist taktikat:

Viiruse põhjustatud maksakahjustuse määramiseks tehke fibroscan-seadmel uuring.

Kui fibroosiaste on madal (alla 3), pole viirushepatiit eluohtlik tegur ja patsiendil on aega (võib-olla mitu aastat) materiaalse probleemi lahendamiseks. Kogu selle aja jooksul on vaja võtta hepatoprotektoreid ja kontrollida fibroosi astet, kord aastas teha maksa fibroskaani.

Võimalus osaleda tasuta C-hepatiidi raviprogrammides on ette nähtud ainult reaalse eluohu korral: kõrge fibroositase (3,4), tsirroos. Sellistel juhtudel kaaluvad riigiasutused patsientide osalemist tasuta programmides. Moskvas on see CIB nr 1, Moskva piirkonnas - MONICA.

Lisaks võivad mõned patsiendid siseneda esmakordselt Venemaa turule sisenevate uute viirusevastaste ravimite kliinilistesse uuringutesse. Kuid sel juhul peavad nad rangelt vastama uuringusse kaasamise kriteeriumidele, see tähendab, et neil peavad olema teatud andmed viiruse genotüübi, maksakahjustuse määra ja muude selle uuringu jaoks spetsiifiliste näitajate kohta.

Ravi maksumusest, kroonilise C-viirushepatiidi tasuta või soodusravist

Vene Föderatsiooni põhiseadus kehtestab rangelt ja selgelt meie õiguse tasuta arstiabile.
Vene Föderatsiooni põhiseaduse artikkel 41 sätestab:
"1. Igal inimesel on õigus tervisekaitsele ja meditsiinilisele abile. Meditsiiniabi riigi- ja munitsipaalhaiglates osutatakse kodanikele tasuta vastavast eelarvest, kindlustusmaksetest ja muust sissetulekust..

2. Vene Föderatsioonis rahastatakse rahvatervise kaitse ja tugevdamise föderaalseid programme, võetakse meetmeid riiklike, munitsipaal- ja eratervishoiusüsteemide arendamiseks, toetatakse inimeste tervist edendavaid tegevusi, kehalise kultuuri ja spordi arengut ning keskkonna- ja sanitaar-epidemioloogilist heaolu..

3. Inimeste elu ja tervist ohustavate asjaolude ja asjaolude varjamine ametnike poolt toob kaasa vastutuse vastavalt föderaalseadusele. "

Kuid päriselus paneb riik meid mängima täiesti erinevate reeglite järgi. Ja peate lihtsalt neid reegleid teadma ja neid oma isiklikes huvides kasutama..

"Teie tervis ei vaja mitte kedagi peale teie!"

Hinnang viirusevastase ravi võimalikule maksumusele ja teave vajalike ravimite hindade kohta on esitatud artiklis “Ravikulude ja ravimite hindade kohta”. Siin räägime tasuta ravi saamise võimaluste leidmisest, sealhulgas konsultatsioonid raviarstiga, ravimite maksumus ja uuringute maksumus.

Viirusliku hepatiidi tasuta või soodusravi võimalused

Viirusliku hepatiidiga inimeste virtuaalse kogukonna kogemustele tuginedes on tasuta ravi saamiseks kolm peamist viisi:

 • Tasuta ravi eri taseme eelarvest otse viirusliku hepatiidi raviks eraldatud vahendite arvelt. Peamine viis tavaliste surelike kodanike jaoks.
 • Viirusliku hepatiidi tasuta ravi (tasuta viirusevastaste ravimite saamine) kodanikele osutatavate sotsiaalteenuste kujul osutatava riikliku sotsiaalabi raames (08.22.2004 kuulsa RF-i seaduse nr 122 (hüvitiste monetiseerimise kohta 2. peatükk) 2. peatükk) teatud elanikkonnarühmadele.
 • Osalemine uusimate viirusevastaste ravimite kliinilistes uuringutes (CI), mida viivad läbi erinevad farmakoloogilised ettevõtted.

Need on praegu Venemaal kolm peamist ja kõige tõenäolisemat viisi tõeliselt tasuta ravi saamiseks Venemaal. On ka muid võimalusi, kuid need on juba üsna privaatsed ja enamiku hepatiidi korral kättesaamatud.

Need võivad hõlmata:

 • Ravi täiendava tervisekindlustuse (VHI) alusel. On olemas täiendavad tervisekindlustusprogrammid (mis on kättesaadavad väga kitsale inimrühmale), mis näevad ette viirushepatiidi ravikulude hüvitamise kindlustusseltsi kulul.
 • Teatud piirkondade elanikkonnarühmade ravi toimub tasuta või soodustingimustel kohalike õigusaktide või mõne kohaliku osakonna korralduse alusel. Kuskil käsitlevad nad arste riskirühmana, kuskil on piirkondlikke soodustusi, kuskil on mingid soodustused, mis põhinevad seadusel "Vene Föderatsiooni põlisrahvaste õiguste tagamise kohta" jne..
 • Miskipärast otsustas riik pakkuda teatud kategooria meie kodanikele tasuta ravi ja unustades põhiseaduses juba kirjutatu, andis välja hulga erinevaid õigusakte, milles kuulutati uuesti välja viirusliku hepatiidi tasuta ravi.
  Näiteks lisaks põhiseadusele on HIV-nakkusega inimestele "tagatud" tasuta viirusevastane teraapia (HTP) ja 30. märtsi 1995. aasta seadus "Inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-nakkuse) põhjustatud haiguse leviku tõkestamise kohta Vene Föderatsioonis", N 38. Kuid tervishoiuministeerium käivitab hästi reklaamitud terviseprogrammi, kus mitmesuguste korraldustega taas "tagab" viirushepatiidi tasuta ravi HIV-nakatunud inimestel.


Tuleb märkida, et kuigi sellised eraviisilised tasuta ravi saamise viisid on olemas, ei taga keegi tasuta ravi saamise garantiisid. Selles valdkonnas (väljakirjutamise ja kalli ravi saamise valdkonnas) valitseb täielik segadus ning selle tagajärjel on erinevate meditsiiniametnike ja bürokraatide meelevaldsus ja seadusevastasus.

Seetõttu on oluline teada oma õigusi, teada saada, milliste dokumentidega need meile tagatakse, ja nõuda ametnikelt täielikku õiguslikku põhjendust, et järgida meie õigusi tasuta kohtlemisele. Pealegi õigustavad ravikulud nende pingutuste jaoks teie tööjõudu.

Lisateave peamiste funktsioonide kohta.

Tasuta viirushepatiidi ravi kohustusliku tervisekindlustuse alusel

Jah täpselt. Nii Vene Föderatsiooni põhiseadus kui ka kohustusliku tervisekindlustuse seadus pakuvad Venemaa kodanikele viirushepatiidi tasuta ravi. Miks me selle eest maksame? Kogu küsimus on meditsiinibürokraatide välja antud põhimääruste juriidiline peensus. Venemaa tervishoiuministeerium, piirkondlikud tervishoiuosakonnad ei määratle konkreetset protseduuri konkreetse haigusega inimestele ravi määramiseks. Ja vastavalt sellele ei kanna nad mingit vastutust ravi määramata jätmise eest patsientidele, kes seda vajavad.

Meie tervishoiusüsteemis ei ole haigusravi protokolle, mis reguleeriksid aesculapiuse toimet, isegi vähemalt kõige laiemas vahemikus.

Nii selgub, et arst võib pärast viirusliku hepatiidi avastamist teile välja kirjutada üksikasjaliku läbivaatuse ja kõige kaasaegsema ravi uusimate ravimitega ning ta võib õla patsutada ja rahulikult (ja karistamatult!) Koju saata, "maaga harjuda". - valmistuda matusteks, koostada pärand. Ja see toimub kaasaegsete ravimeetodite juuresolekul, võimaldades peaaegu 100% tõenäosusega haigusest igaveseks vabaneda.

Viimastel aastatel on suuresti patsientide aktiivse positsiooni tõttu hakanud välja töötama teatud protseduur viirusliku hepatiidi viirusevastase ravi (AVT) saamiseks (väljakirjutamiseks). Need on mitteametlikud, neid ei ole üheski tervishoiuministeeriumi korralduses ega dekreedis ega ravi määramise nõuetes kajastatud. Põhjustatud mitte ravi sobivusest, vaid võimetusest ravi veelgi edasi lükata.

Sellel korraldusel on riigi erinevates piirkondades mõned ebaolulised erinevused, kuid üldiselt on see üsna ühtne. Peaasi, et kuigi see pole avalikult, eksisteerib see mõnes kohas. Mõnel pool ei räägi nad isegi temast. Kliiniku arstid kinnitavad teile, et haigust ei ravita, selle raviks puuduvad rahalised vahendid ja ravi maksab teile kallilt, väidetavalt teadmata, et selle raviks eraldatakse eri eelarvest raha. Sellegipoolest...

Igas piirkonnas määratleb tervishoiuministeerium ühe või mitu peamist hepatoloogilist keskust. Reeglina moodustatakse need piirkondliku nakkushaiguste haigla või AIDSi ja nakkushaiguste ravikeskuse baasil. Nendele piirkondlikele hepatoloogiakeskustele eraldatakse HTP jaoks vajalikud vahendid ja ravimid. Need keskused sisuliselt moodustavad või määravad vajaduse, prioriteedi, prioriteedi jne. koos HTP määramisega viirushepatiidiga inimestele. Nad määravad kindlaks vajadused, koostavad taotlused vajalike ressursside saamiseks, kavandavad oma kulutused.

Nad viivad läbi HTP, s.t. määrata patsientide raviskeem (konkreetsed ravimid, ravimite annused, ravi kestus jne) ja jälgida patsiente ravi ajal.

Enamikul juhtudel peab AVT manustamiseks lisaks diagnoosi panemisele (mida üldiselt oleks mõistlik eeldada piisava seisundi olemasolu) olema ka "kaugelearenenud" maksafibroos (METAVIRi skaalal 2. aste või kõrgem) või mõni olemasolev tüsistus, mis on põhjustatud viiruse ekstrahepaatiline manifestatsioon. Me võime arutada selle lähenemisviisi inimlikkust, epidemioloogilise ohu laienemist jne, kuid olemasolev kord on antud tingimus, millega me oleme praegu sunnitud arvestama..

Mõnes piirkonnas on asjad palju hullemad. Tasuta AVT on ette nähtud ainult HIV + B-hepatiidi viiruse (B või C) samaaegse nakatumise korral. Kui on ainult B-hepatiidi viirus, keelatakse ravi tasuta.

On selge, et nad säästavad meid igal võimalikul viisil, rakendusi kärbitakse, patsientide tegelikku arvu varjatakse jne. Kuid võimalus on olemas ja see on üsna reaalne. Kuidas seda rakendada? Väga lihtne. Igal juhul on selle rakendamine üsna lihtne..

Minge oma linnaosa kliinikusse oma nakkushaiguste spetsialisti juurde. Tehke läbi esmased uuringud, hankige esialgne diagnoos ja nõuge suunamist piirkondlikku hepatoloogiakeskusesse põhjalikuks uurimiseks ja viirusevastase ravi küsimuse lahendamiseks. Teie nakkushaiguste spetsialist peab teadma, kes (milline kliinik, milline meditsiinikeskus) teie piirkonnas on keskselt seotud viirushepatiidi raviga ja on kohustatud teid sinna suunama. See on spetsiaalsel vormil kirjutatud suund ja mitte soovitus, mitte tervisekaardi kanne. Keeldumise korral - seda suunist saate taotleda meditsiiniasutuse peaarstile adresseeritud kirjalikus avalduses.

Selle suuna ja esialgse läbivaatuse tulemustega lähete sellesse piirkondlikku keskusesse (näiteks Moskvas on see esiteks hepatocenter 1. kliiniliste nakkushaiguste haiglas Volokolamski maanteel). Seal läbitakse vajadusel täiendav tervisekontroll (mõned täpsustavad vereanalüüse, maksa biopsiat või elastograafiat, nad hindavad C-hepatiidi viiruse võimalikke ekstrahepaatilisi ilminguid jne)..

Peamiste piirkondlike hepatoloogiliste keskuste, kliinikute ja nakkushaiglate aadressid ja telefonid on toodud meie veebisaidi jaotises "Kliinikud".

Pärast hepatiidiprobleemi selgitamist ja võimalike kaasnevate haiguste olukorra väljaselgitamist väljastab arstide konsultatsioon (reeglina) teile lõpliku lause „teie OEM-i vajaduse ja kiireloomulisuse kohta“. Võib-olla isegi raviskeemi täpsustamisega. Ja sel juhul räägime kindlasti ravist CHI raames. Need. - tasuta ravi kohta.

Tähtis! Iga kord, kui plaanite uuringut või analüüsi, küsige oma arstilt, kas see protseduur on hõlmatud kohustusliku tervisekindlustusega (MHI)? Kui ei, siis miks seda ei käsitleta ja kus seda küsimust selgitada saab. Arstid varjavad sageli võimalust saada erinevaid meditsiiniteenuseid tasuta, viidates bürokraatiale, vajadusele koguda erinevaid tõendusi, kirjutada mõned avaldused, raskused finantseerimisega, mõnele suletud keelule jne, jne..

Kuid teie raha kulutatakse ära ja teie enda otsustada, kas te kardate bürokraatiat ja kas nende sisemised keelud puudutavad teid. Miks mitte kirjutada paar avaldust, kui säästate sellelt mitu tuhat rubla, saates saate tasuta analüüsi või mõne instrumentaalse eksami saatekirja?

Reeglina kaetakse kohustusliku tervisekindlustuse fondist kõik arsti poolt vajalikud instrumentaalsed ja instrumentaalsed uuringud, vereanalüüsid jms, et selgitada diagnoosi ja selgitada haiguse tervikpilti. Arst võib soovitada midagi ebastandardset või ÜLEMAST standardit - siis nõustute ise oma rahaliste võimaluste mõõtmisega sellise uuringuga või keeldute sellest.

Lõpuks saate vajadusel arsti sõnu kontrollida lihtsalt lihtsa kõnega oma piirkondlikku MHI fondi. Seal on terveid osakondi, et teie huve teiega koos kaitsta.

Väike noot. Lisaks piirkondlikele hepatoloogiakeskustele (kliinikutele) on ka föderaalsed meditsiinikeskused, mis tegelevad viirusliku hepatiidi raviga. Need asuvad riigi suuremates linnades (Moskvas, Peterburis...) ja viivad kodanikke uurimiseks ja raviks ka riigi igast nurgast. See ei taga teile tasuta ravimeid. Kuid siis antakse kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidelt tasuta meditsiiniabi. Ja see nakkushaiguste spetsialistide peaaegu täieliku kirjaoskamatuse tingimustes (kahjuks on see nii!) Meie kliinikutes praktiseerimine maksab palju.

Teatavatele elanikkonnarühmadele antava sotsiaalse abi raames tasuta viirusevastased ravimid

See võimalus, meie saidi kogemuste põhjal, on üsna laia hepatiidihaigete rühma jaoks reaalne. Hüvitiste monetiseerimise seaduses on määratletud järgmised kodanike sotsiaalsed kategooriad, kes vajavad valitsuse toetust:

 1. sõja invaliidid;
 2. Suure Isamaasõja osalised;
 3. sõjaveteranid föderaalse veteranide seaduse artikli 3 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikute hulgast
 4. sõjaväelased, kes teenisid armeesse mittekuuluvates sõjaväeosades, asutustes ja sõjakoolides 22. juunist 1941 kuni 3. septembrini 1945 vähemalt kuus kuud, sõjaväelased andsid NSV Liidu käskkirjad või medalid teenimiseks kindlaksmääratud periood;
 5. isikud autasustati sildiga "Piiratud Leningradi elanik";
 6. isikud, kes töötasid Suure Isamaasõja ajal õhutõrjerajatiste, kohaliku õhutõrje, kaitserajatiste, mereväebaaside, lennuväljade ja muude sõjaliste rajatiste ehitamisel aktiivse rinde tagumistes piirides, operatiivlaevastike operatsioonitsoonides, raua- ja auto esiosas teed ja ka II maailmasõja alguses internitud laevade laevapere liikmed teiste riikide sadamates;
 7. sõja hukkunud (surnud) invaliidide pereliikmed, Suure Isamaasõja osalised ja sõjaveteranid, objekti omakaitse rühmade ja kohaliku õhutõrje päästemeeskondade töötajate perekonnaliikmed, samuti linna haiglate ja haiglate surnud töötajate perekonnaliikmed Leningrad
 8. puudega inimesed;
 9. puudega lapsed.

Sama seadus näeb ette neile sotsiaalteenuste kogumi:

 1. täiendav tasuta arstiabi, sealhulgas vajalike ravimite pakkumine vastavalt arsti (parameediku) retseptile, sanatooriumi kuurortravi kupongide pakkumine vastavalt kohustusliku sotsiaalkindlustuse õigusaktidele, kui on meditsiinilisi näidustusi;
 2. tasuta sõit pendelrongil, samuti linnadevaheline transport ravipaika ja tagasi.

Ravimite loetelu, samuti sanatooriumide kuurortasutuste loetelu, millele luba antakse, kinnitab föderaalne täitevorgan, kes viib läbi tervishoiuteenuste ja sotsiaalse arengu valdkonnas riikliku poliitika ja normatiivse õigusliku regulatsiooni väljatöötamist..

Niisiis, praeguse originaalseadmete tootjate (interferoonid, peginterferoonid, ribaviriin) standardite jaoks vajalikud ettevalmistused on sellesse föderaalvõimu lisatud sellesse loetellu.
Peate lihtsalt sattuma ülaltoodud kodanike sotsiaalsetesse kategooriatesse.

Viirusliku hepatiidiga patsientide kõige realistlikum kategooria on puue.

Oluline on teada. Viirusevastased ravimid on saadaval ükskõik millise haiguse korral ja milliste kriteeriumide alusel teile puue määrati. Ja õigustatult tähendab puue seda, et inimesel on piiratud võimalused ja ta vajab teistsugust abi. Sealhulgas tema tervise säilitamiseks vajalike rahaliste kulude osas.

Puuetega inimeste staatuse saamine on teine ​​lugu. Peaasi on meeles pidada, et puudega inimene on sotsiaalne staatus, mis võimaldab koos tervete inimestega elada ja nautida kõiki tsiviliseeritud ühiskonna hüvesid. See ei kahjusta kuvandit ega inimese isiksust ennast, see on ebaõigluse parandamine, õiguste võrdsustamine, et kasutada paljusid tsivilisatsiooni eeliseid, sealhulgas nende haiguste ravi.

Pärast puudega inimese staatuse saamist ja sotsiaalkindlustusfondis ning pensionifondis kõigi vajalike dokumentide koostamist lähete omaenda polikliinikusse ja pöördute nakkushaiguste spetsialisti poole HTP määramiseks, kasutades täiendavate ravimite pakkumise programmi (DLO) kaudu vajalikke viirusevastaseid ravimeid. Võimalik, et nakkushaiguste spetsialist ei võta seda vastutust ja sõidab teid läbi suure koordineerimisringi, juba mainitud piirkondlike hepatokeskusteni. See pole enam hirmutav. Tasuta ravi määramise küsimus on aja ja teie hoolsuse küsimus.

Tähtis! Oma puude väljaarvutamisel pensionifondis või sotsiaalkindlustuses ärge proovige keelduda lisaravimitest, mida mõnikord pakutakse mõnele puuetega inimesele väikese rahalise hüvitise maksmiseks. Võidage senti ja kaotage võimalus saada tasuta viirusevastaseid ravimeid sadade tuhandete rublade eest.

Väike abi. Programmi rakendusmehhanism on järgmine: valitsusasutused koostavad ravimite loetelu, mis on ülitähtsad elanikkonna sotsiaalselt haavatavate rühmade jaoks (veteranid, puuetega inimesed jne). Need "kasusaajad" saavad apteekides selle nimekirja alusel retseptiravimeid tasuta..

Riik valib omalt poolt föderaalse kohustusliku tervisekindlustuse fondi isikus konkurentsi alusel tasuta ravimite pakkujad ja hüvitab aasta lõpus neile nende tarnetega seotud kulud.

Kodanikud, kes ei soovi programmis osaleda ja kes keelduvad teatud sotsiaalteenuste saamisest, saavad vastutasuna sularaha ja osta ravimeid ise.

Nn puuetega inimeste igakuine sularahamakse (EDV) on 2014. aastal järgmine:

 • I rühma puuetega inimesed - 2 832,41 rubla;
 • II rühma puuetega inimesed - 2 123,92 rubla;
 • III rühma puuetega inimesed - 1 700,23 rubla;
 • Puuetega lapsed - 2 022,78 rubla;
 • Teise maailmasõja puuetega inimesed - 3,834,65 rubla;
 • Tšernobõli puudega inimesed - 2 022,78 rubla + EDV puudegrupi kohta;

Kolmas viis tasuta ravi saamiseks on osalemine uusimate ravimite infusioonis

See tee nõuab eesmärgi - tasuta ravi saamiseks - saavutamiseks piisavat püsivust.

Kuidas leida kliinikut, kus selliseid KI-sid läbi viiakse ja kuidas sinna pääseda? Planeeritud ja käimasolevate kliiniliste uuringute kohta maailmas, sealhulgas Venemaal, on kaks Interneti-teabeallikat.

Esimene neist on ingliskeelne sait: http://clinicaltrials.gov/

Sellel saidil on võimalus otsida konkreetset teile huvipakkuvat kliinilist uuringut vastavalt erinevatele kriteeriumidele. Näiteks siin on tulemused, mis saadakse, kui taotletakse kõiki Venemaal tehtud C-hepatiidi kliinilisi uuringuid:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Vene +Federation+hepatitis+c&recr=Open

Pöördudes konkreetse uuringu kirjelduse poole, saate teada, millistes meditsiinikeskustes, kliinikutes see läbi viiakse, kas seal on patsientide komplekt, selles keskuses KI läbiviimise eest vastutavate isikute kontaktandmed ja muud kasulikku teavet. Edasine sõltub kõik teie mõistlikust algatusest ja visadusest.
Kirjutage, helistage, koputage ustele ja akendele... ja need avanevad teile!

Juurdepääs allsüsteemile toimub alajao "Lubatud kliiniliste uuringute register [RCT]" jaotises "Kodu".

Otsige kliinikut, kus on kavandatud või juba käimas konkreetse ravimi CI-d, leidke, kes värbab vabatahtlikke CI-des osalemiseks ja murrab osalejate vahel! Siin pole reegleid ja juhiseid - aitab ainult teie kindlameelsus ja visadus.

Muidugi, et kuuluda elutähtsate infusiooniosaliste koosseisu, on vaja täita teatavate elutähtsate infusioonikavade programmides formuleeritud teatavate elutähtsate infusioonivastaste ravimite osalejatele esitatavad nõuded (mis võivad olla ülaltoodud saitidel). Eelkõige võivad piirduda viiruse genotüübi, inimese genotüübi, kaasuvate haiguste, soo ja vanuse jms osas..

Kliiniliste uuringute patsientide vihjeliin

Alates 29. aprillist 2010 töötab Venemaa kliiniliste uuringute organisatsioonide liit (AOKI) infotelefon kliinilistes uuringutes osalevate patsientide jaoks seoses nende õiguste ja kohustustega. Kõnesid võtab vastu ja teenindab operaator, kellel on eriteadmised kliinilistest uuringutest osavõtjate õiguste ja kohustuste valdkonnas.

Vihjeliini telefon on 8 (916) 990 03 85. Tööaeg on esmaspäevast reedeni 9.00-18.00 (Moskva aeg).

Pange tähele, et ühing ei soovita tervislike vabatahtlike osalemist kliinilistes uuringutes..

Ühing on välja töötanud üksikasjalikud juhised kliiniliste uuringute leidmiseks teie piirkonnas..

Kuidas saavutada oma õiguste kasutamine??

Tõenäoliselt on palju võimalusi, kuidas kasutada oma õigust tasuta ravile. Kuid meie riigis juhtus nii, et nende rakendamiseks tuleb teha suuri jõupingutusi. Ja see pole sugugi fakt, et tulemus õnnestub.

Võimalike meetmete võimaluste loetelu on üsna lai. Kui teil ei olnud võimalik tavapärasel viisil tasuta teraapiat saada (polikliiniku nakkushaiguste spetsialist on piirkondlik hepatokeskus), peate koguma kõik oma uuringutulemused, panema ümber seadused, korraldused ja muud põhimäärused ning alustama tõelist võitlust oma õiguste eest: koputama tervishoiuasutuste ustele, piirkondlikele ministeeriumidele-tervishoiu osakondadele ning tervishoiu ja meditsiiniteenuste infoliinidele, kohustusliku tervisekindlustuse fondi kohalikule osakonnale, kohalikele, piirkondlikele ja föderaalsetele asetäitjatele, Venemaa tervishoiuministeeriumile, föderaalsetele järelevalveasutustele, prokuratuurile ja nii edasi kuni presidendi administratsioonini (Kas ta pole meie põhiseaduse tagaja, kõigi meie kodanikuõiguste austamise tagaja?).

Nende rakendamisel võib loota ainult see, kes hakkab tegelikult oma õiguste eest võitlema. Meie saidil on palju näiteid selle kohta, kuidas inimesed otsisid oma aktiivse eluoluga tasuta ravi..

Ravi rahaliste kulude hüvitamise võimalused

Kui te ikkagi ei kasuta oma õigust tasuta ravile, proovige kuidagi rahalisi kulusid hüvitada.

Mingil määral võimaldab see osa makstud maksude tagastamist. Vene Föderatsiooni õigusaktid näevad ette nn sotsiaalmaksu mahaarvamise. Eelkõige on selle üks sortidest ravi maksustatav mahaarvamine, mis võimaldab teil ühe inimese kohta aastas makstud maksudelt tagastada kuni 15 600 rubla. Arvestame sellega, et ravi eest makstava maksuvabastuse saab teha kahe kuni kolme kalendriaasta jooksul ning lisaks saab seda teha mitte ainult kalli ravi saanud patsiendile, vaid ka tema lähisugulastele.

Vaeste elanike jaoks on endiselt võimalus saada materiaalset abi iga kuue kuu tagant Vene Föderatsiooni 17. juuli 1999. aasta seaduse nr 178 "Riikliku sotsiaalabi kohta" kaudu. Lisatasusumma on tavaliselt väike - 500 kuni 3000 rubla. Mõnes piirkonnas maksti aga ka suuri summasid 20–30 tuhat rubla. Kõik sõltub intervjuus osalenud ametnikest ja sellest, kui palju te veenda neid oma probleemide reaalsuses. Noh, võite seda abi saada põhimõtteliselt iga kuue kuu tagant.

Kuidas seda rahalist abi saada? Taotlejate avaldused võetakse vastu elukohajärgses sotsiaalkindlustusvestluses, tuleb selgitada nende olukorra vaesust. Rahalist abi vajavate kandidaatide valikukriteeriumid on igas piirkonnas erinevad. Reeglina kaaluvad nad perekondade taotlusi, kus sissetulek inimese kohta jääb allapoole toimetulekupiiri. Toetuse andmise otsus tehakse kollektiivselt mitme nädala jooksul komisjonide koosolekutel. Positiivse otsuse korral sularaha ei väljastata: selle saamiseks peate avama pangakonto ja ootama ülekannet.

Teine võimalus kulude osaliseks hüvitamiseks on töökohtades ühekordse rahalise abi saamine nende enda või laste raviks. Selleks peate pöörduma administratsiooni või ametiühinguorganite poole, kui neid on. Siin pole ühtseid reegleid ja määrusi. Kõik sõltub teie administratsiooni inimestest, ametiühingute ametnikest..

Rahalist abi või tasuta narkootikumide (mõnikord soodushinnaga narkootikumide) kasutamist saab mõnest sotsiaalfondist. Nii et korraga võis peaaegu iga C-hepatiidiga patsient pöörduda Lastefondi poole ja saada HTP täielikuks raviks tasuta ravimit ribamidiili (kodumaine ribaviriin)..

Kokkuvõtteks tahan pöörduda kõigi inimeste poole, kes on selle kõik juba läbi elanud. Kui teil on ülaltoodud küsimuste kohta täpsustusi, kui teil on mingeid tegelikke kogemusi tasuta ravi saamiseks või vähemalt osaliselt ravikulude hüvitamiseks, jagage seda oma „kolleegidega“ viirushepatiidi vastases võitluses!

Kas Ulyanovskis on võimalik läbi viia tasuta C-hepatiidi ravi?

Iga patsient, kes sai teada ohtlikust diagnoosist, oli kindlasti huvitatud võimalusest läbida tasuta ravi C-hepatiidi vastu Uljanovskis, sest ta oli ravimite apteekides hinnast kuulnud. Riiklikud toetusprogrammid on olemas, kuid te ei pea nendesse liiga palju lootma. Ühe patsiendi ravikulud maksavad riigile 500-800 tuhat rubla. Seetõttu on vabu kohti vähe. Interferoonirežiimid on kättesaadavamad, kuid ravimite arv on endiselt piiratud..

Kellel on õigus tasuta OEM-ile: osariigi ja linna programmid

Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktide kohaselt on igaühel õigus C-hepatiidi ravis riiklikule abile, kuna see haigus on äärmiselt ohtlik ja põhjustab tõsiseid tüsistusi..

C-hepatiidi tasuta ravi Uljanovskis toimub järgmiste programmide osana:

Järjekorda seadmise peamine tingimus on diagnoos, mille on kehtestanud linnaosa või piirkondliku meditsiiniasutuse nakkushaiguste spetsialist.

Esimestena saavad ravi tsirroosiga ja HIV-ga patsiendid. Ülejäänud osa tasuta OEM-i saamiseks on keeruline. Mitme aasta jooksul eriti püsivad patsiendid kaitsevad erinevate asutuste künniseid ja saavutavad lõpuks oma eesmärgi, kuid need on üksikjuhtumid.

Patsiendid, kes on suhteliselt hiljuti nakatunud, ei tohiks nendele programmidele suuresti tugineda. Ainus, millele võite loota, on tasuta interferoonravi kursus, mida on väga raske taluda ja mis sageli ei aita..

Milline on ravi puudumise oht ja mida teha patsientidele, kes ei saa tasuta ravimeid?

Pikk teraapia ootamine on otsene tee tsirroosi, vähi ja maksa siirdamise juurde. Sageli arenevad sellised komplikatsioonid 15-30 aasta möödumisel nakatumise hetkest. Arvestades, et paljud inimesed saavad oma haigusest teada 5–10 aasta pärast, pole neil palju aega järele jäänud.

Kui C-hepatiidi tasuta ravi liin Ulyanovskis mingil viisil ei edene, tasub kaaluda ravimite iseseisvat ostmist. Varem polnud sellised vahendid enamikule kodanikele kättesaadavad. Täna maksab 3-kuuline kursus 26–56 tuhat rubla. Kui palju maksavad uued viirusevastased pillid Unified Generic Pharmacy'is.

Kust osta originaalseid uue põlvkonna viirusevastaseid aineid ja nende asendajaid?

CHC esimesed suunajuhised ilmusid mitte nii kaua aega tagasi. 2013. aastal sisenes globaalsele ravimiturule sofosbuviiril põhinev Sovaldi, mille arendasid välja Gileadi pärit Ameerika teadlased. 2014. aastal kiitsid nad heaks Daklinza Bristol-Myersist (Suurbritannia), veidi hiljem suurenes PVA sortiment märkimisväärselt.

Sovaldi oli esimene ravim, mis suutis vastavalt C-hepatiidi täielikult lüüa ja selle hind oli esimest korda sõna otseses mõttes kosmiline. Kulude vähendamine saavutati sarnaste tööriistade tootmise kaudu teistes riikides. Need ravimid muutusid kättesaadavaks suuremale osale nakatunutest ega erinenud oma tegevuses originaalidest.

Miks ei saa seda iseseisvalt ravida??

Kaasaegseid viirusevastaseid aineid on lihtne kasutada, kuna need ei vaja annuse valimist sõltuvalt kehakaalust, vanusest ja muudest kehaomadustest. Pärast foorumites oleva kasutusjuhendi või patsientide arvustuste lugemist otsustavad patsiendid ise ravida, unustades võimalikud tagajärjed. Enamasti on see:

 • ravi ebaõnnestumine ja patogeenresistentsuse kujunemine;
 • C-hepatiidi progresseerumine;
 • rasked kõrvaltoimed;
 • siseorganite tõsised häired.

Kui te ei soovi avalikkuse kartuse tõttu kliinikuga ühendust võtta, helistage meile. Veebisaidil “Ühtne geneeriline farmaatsia” töötab kvalifitseeritud konsultante, kes aitavad diagnoosi panna, välja kirjutada raviskeemi ja jälgida HTP dünaamikat ja taluvust..

Efektiivse PVA omadused

Uuenduslikud PVA-d on suunatud HCV viiruse valkudele (NS5B, NS5A), seetõttu on nad tõhususe poolest palju paremad kui interferoonid.

Ravimid on saadaval suukaudseks kasutamiseks mõeldud tablettide kujul. Neid võetakse 1 kord päevas..

Vastunäidustuste loetelu sisaldab:

 • talumatus toimeainete või abiainete suhtes;
 • raseduse ja imetamise kõik trimestrid;
 • alla 18-aastased lapsed;
 • dekompenseeritud tsirroos.

Madala kreatiniini kliirensi ja aeglasema pulsiga tablettide väljakirjutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Võimalike kõrvaltoimete hulka kuuluvad:

 • nõrkus;
 • väsimus
 • peavalu;
 • pearinglus.

Kui need ilmuvad, pole raviskeemi korrigeerimine vajalik, kuna interferoonravi talutakse palju halvemini ja muid meetodeid ei pakuta.

Terapeutilise kasu suurendamiseks on ravimid samal ajal purjus. Kui viimane vereanalüüs näitas RNA patogeeni puudumist veres, siis ei tohiks ravi lõpetada. Oluline on läbida kursus lõpuni, vastasel juhul võib haigus tagasi pöörduda.

Unified Generic Pharmacy tellib tooteid otse India ja Venezuela farmaatsiatehastest, nii et meil on alati madalad hinnad ja kvaliteetsed ravimid. Transpordi ajal kasutame termokonteinereid, mis kaitsevad tablette otsese päikesevalguse ja äärmuslike temperatuuride eest. Ja oleme valmis vastama lisaküsimustele, helistades vihjeliinile või veebivestlusele.

Patsiendid, kes läbisid meiega HTP, st 4,5 tuhat inimest, paranesid nakkusest täielikult 12–24 nädala jooksul.

C-hepatiidi ravi: ravimid, meetodid, uued C-hepatiidi ravis


C-hepatiit on nakkushaigus, mis tekib hepatiidi viirusega nakatumise tagajärjel ja põhjustab maksarakkude kahjustusi. Ligikaudu 70–80% juhtudest voolab äge hepatiit krooniliseks vormiks.

See haigus on salakaval oma tüsistustega - kui ravi ei alustata õigeaegselt, võib tekkida maksatsirroos ja kõige arenenumatel juhtudel maksavähk. Tervislikud maksarakud asendatakse sidekoega, mille tagajärjel elund enam ei täida oma funktsioone ja sureb..

Viirusevastase ravi õigeaegne kursus 50–90% juhtudest viib paranemiseni ja vähendab maksatsirroosi riski. Ehkki C-hepatiit on ulatuslike sümptomitega haigus, mis nõuab pikaajalist ravi, on oluline teada, et see ei ole surmaotsus. Võite elada viirusega, ainult tüsistused on äärmiselt ohtlikud (vaadake, kui paljud elavad C-hepatiidiga).

WHO andmetel on maailmas nakatunud 150–185 miljonit inimest, igal aastal sureb C-hepatiidi põhjustatud tüsistuste tagajärjel 350 000 inimest. Venemaal ametlikku statistikat endiselt ei peeta ja eksperdid väidavad, et umbes 2,5% elanikkonnast on viirusekandjad. 5-7 miljonit venelast on epideemia, millest nad vaikisid pikka aega. Kellel see haigus on, on jäämäe tipp, 5-6 korda rohkem viirusekandjaid, kes ei tea, et nad on nakatunud ja on nakkusallikad, kuna viirus ei avaldu. Nad õpivad seda juhuslikult enne operatsiooni, raseduse ajal jne..

Ravi eesmärk

C-hepatiidi tõhus ravi hõlmab:

 • Maksapõletikulise protsessi elimineerimine või vähendamine;
 • Hepatiidi üleminek tsirroosile või vähile;
 • Viiruse vähendamine või vähendamine kehas.

Millal ravi alustada

Hepatiit ei vaja alati viivitamatut ravi, kuna 5% -l juhtudest on C-hepatiidi täielik ravimine keha võimsa immuunvastuse tõttu võimalik. Sel juhul jäävad verre ainult spetsiifilised antikehad. See tähendab, et immuunsüsteem võidab viiruse täielikult ja selle taasaktiveerumist ei toimu, isegi kui immuunsus tulevikus oluliselt väheneb.

Seega, kui veres leitakse viirus, saab ainult spetsialist kindlaks teha, kas patsient vajab aktiivset ravi ja milliseid ravimeetodeid tuleks kasutada. See on väga individuaalne ja sõltub paljudest teguritest:

 • Vanus
 • Paula
 • Haiguse kestus
 • Viiruse genotüüp
 • Protsessi kestus
 • Geneetiline kalduvus fibroosile (maksatsirroosi kiire areng)

Viimane punkt on eriti oluline ravimeetodite valimisel ja määramisel. Tsirroosi kiirele arengule kalduvuse kindlakstegemiseks viiakse läbi järgmiste immunogeneetiliste markerite analüüs:

 • tsütokiinid
 • immunoregulatoorsed valgud
 • fibrogeneesi tegurid

Olles kindlaks teinud tsirroosi tekke riskifaktori, võite jätkata ravi määramist. Mida suurem on riskifaktor, seda kiiremini tuleb ravi välja kirjutada. Tsirroosi tekke riskifaktori määramise metoodika tulekuga oli maksakahjustuste diagnoosimine palju lihtsam..

Varem hinnati maksafibroosi tekkimise kalduvust maksatsirroosiga patsientide olemasoluga patsiendi perekonnas. Hepatiidi ravi ei ole kaugeltki tasuta ja nõuab suuri rahalisi kulutusi..

C-hepatiidi ravi maksumus Venemaal

Selle salakavala viiruse ravi on tänapäeval väga kallis. See võtab vahemikus 50 tuhat kuni 700 tuhat rubla, sõltuvalt viiruse tüübist, raviperiood 3 kuud kuni aasta. 1b genotüüpi on eriti raske ravida ja pooltel juhtudel esinevad ägenemised. Ravi efektiivsemate uuemate ravimitega on veelgi kallim - 40–100 tuhat dollarit ravikuuri kohta.

Näiteks maksab ainuüksi 1 genotüübiga ühe ravimi ampull nädalas 7-10 tuhat rubla. pluss 3-4 tuhat kuus tabletipreparaatide jaoks. Kokku vajab patsient ravikuuriks 500–700 tuhat rubla, võttes arvesse tasulisi analüüse, uuringuid ja teste (vt C-hepatiidi ravikulud Venemaal võrdsed võõra auto või odava korteri hinnaga mitte-suures linnas)..

Riigi paljudes piirkondades aastatel 2007-2009 föderaalriik. C-hepatiidi tasuta raviprogrammi, selle ärakasutamiseks tuli teha palju bürokraatlikke protseduure, nii et tasuta ravida sai vaid 5–10% riigi puudustkannatavatest kodanikest. Kuid alates 2010. aastast on rahastamine lakanud ja nüüd on see programm endiselt tõhus ainult C-hepatiidi patsientide ravimisel koos HIV-nakkusega. Must huumor patsientide kohta selle kohta: “hepatiidi tasuta ravi saamiseks peate kuskilt HIV-i püüdma”.

Täna pole kõige parem olukord kaasaegse diagnostika juurutamisega, näiteks läheneb uusim maksa fibroskaani uuring (Elastometry) maksa biopsia efektiivsusele ja mis kõige tähtsam - on patsiendile täiesti valutu. Kuid isegi Moskvas on selliseid mitteinvasiivseid seadmeid (fibroskaanid) ainult 7-8. See asub pealinnas ja piirkondadest rääkides on hea, kui sellel on vähemalt üks piirkondlikus keskuses. Ja see pole isegi seadme maksumus - fibroskann on odavam kui hea ultrahelimasin (võrdluseks: hea ultrahelimasin on umbes 200 tuhat eurot, fibroskaan on 130 tuhat eurot).

C-hepatiidi ravi protokoll vastavalt Euroopa maksauuringute ühingule

Kroonilise C-hepatiidi ravis puudub ühtne ravistandard, iga juhtum on puhtalt individuaalne. Ravi on ette nähtud pärast järgmiste tegurite põhjalikku analüüsi:

 • Maksakahjustuse astmed
 • Samaaegsete haiguste esinemine
 • Kõrvaltoimete võimalikud ohud
 • Eduvõimalused
 • Patsiendi valmisolek ravi alustamiseks

C-viirushepatiidi kõige tõhusam ravi on siiani sisaldanud kompleksset viirusevastast ravi ribaviriini ja interferooniga. Need ravimid on genotüübilised, see tähendab efektiivsed kõigi viiruse genotüüpide vastu.

Ravi keerukus seisneb selles, et mõned patsiendid ei talu hästi interferooni ja see ravim pole laialt saadaval. C-hepatiidi ravikulud pole kaugeltki kõigile jõukohased, nii et paljud patsiendid lihtsalt ei lõpeta ravi ja viirus areneb resistentsus nende poolt võetavate ravimite suhtes. Kui patsient alustab hiljem uut ravikuuri resistentsusega viirusevastaste ravimite suhtes, ei ole ravi mõju.

C-hepatiidi kombineeritud ravile reageerimise positiivsete nähtude paremad võimalused inimestel:

 • Euroopa võistlus
 • Naine
 • Kaal alla 75 kg
 • Vanus alla 40
 • Madal insuliiniresistentsus
 • Raske tsirroosi tunnuste puudumine

Enamik arste kasutab hepatiidi korral kombineeritud raviskeemi, nn kaheteraapiat - interferooni kombinatsiooni, mis võitleb aktiivselt viiruse ja ribaviriiniga, mis tugevdab interferooni toimet.

Lühitoimelist interferooni manustatakse patsiendile iga päev või iga kolme päeva järel ja pikatoimelist interferooni (pegüleeritud interferooni) üks kord nädalas koos ribaviriiniga (kasutatakse iga päev tablettidena). Sõltuvalt viiruse tüübist on kursus 24 või 48 nädalat. 2. ja 3. genotüüp reageerivad ravile kõige paremini - ravi edukus on 80–90%.

Esimese genotüübi korral on kombineeritud ravi edukas 50% juhtudest. Kui patsiendil on kombineeritud ravi vastunäidustused, on ette nähtud monoteraapia interferoon-alfaga. Sel juhul kestab ravikuur 12-18 kuud. Interferoon-alfa pikaajaline monoteraapia vähendab viiruse koormust 30–50% juhtudest.

Millistel juhtudel on kombineeritud ravi interferooni ja ribaviriiniga vastunäidustatud?

On teatud kategooria inimesi, kellele C-hepatiidi kombineeritud ravi on vastunäidustatud:

 • alla 3-aastased lapsed
 • rasedad naised
 • siirdatud organitega inimesed
 • inimesed, kellel on ribaviriini ja interferooni individuaalne talumatus
 • suurenenud kilpnäärme aktiivsusega patsiendid (hüpertüreoidism)
 • südamepuudulikkuse, dekompenseeritud suhkruhaiguse, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, südame isheemiatõve ja südamepuudulikkusega patsiendid

Kombineeritud ravi kõrvaltoimed

Praeguseks on II ja III genotüübi C-hepatiidi ravis edukaim kombinatsioonravi interferooni ja ribaviriiniga. Nendel ravimitel on aga mitmeid kõrvaltoimeid, millest peate teadma:

Ribaviriini kasutamine võib põhjustada aneemiat - punaste vereliblede arvu vähenemist. Hemoglobiini taseme langus on otseselt seotud ribaviriini annusega. Kliinilistes uuringutes vähenes hemoglobiini tase märkimisväärselt 15–22% patsientidest. Miks see juhtub, pole siiani teada. Ribaviriini annuse vähendamine mõjutab ravi kahjulikult, seetõttu antakse aneemiaga patsientidele rauapreparaate.

 • Kilpnäärme häired

Pegiliseeritud interferoon põhjustab kilpnäärme talitlushäireid. See võib põhjustada kilpnäärme aktiivsuse suurenemist ja vähenemist. Ravi ajal ja järgmise kuue kuu jooksul on vaja jälgida kilpnäärme tööd, kuna viirusevastane ravi võib põhjustada selle funktsioonide pöördumatuid rikkumisi..

Viirusevastane ravi võib põhjustada mõõdukat juuste väljalangemist. See on juuste pesemisel või kammimisel väga märgatav. Juuste väljalangemine on ajutine sümptom, pärast ravi lõppu taastub juuste kasv (vt naiste juuste väljalangemise põhjuseid).

Ravi alguses võivad ilmneda gripilaadsed sümptomid. Patsient hakkab muretsema peavalu, külmavärinate, palaviku, nõrkuse, lihasvalu pärast. Tavaliselt ilmnevad sellised sümptomid 2–24 tundi pärast interferooni süstimist. Ravikuuri keskpaigaks väheneb tavaliselt kõrvaltoimete intensiivsus. Kõrvaltoimete raskust saab vähendada öösel interferooni süstides. Topeltravi viib dehüdratsioonini, seetõttu on soovitatav juua rohkem vett, süüa tasakaalustatud toitumist ja anda kergeid treeninguid.

Paljud kombineeritud ravi saavad patsiendid kurdavad unetust (vaadake, kuidas kiiresti magama jääda). Sellest tuleb viivitamatult arstile teatada, kuna unetus halvendab oluliselt elukvaliteeti ja põhjustab ärrituvust, suurenenud ärevust ja depressiooni. Soovitatav on rangelt järgida une režiimi (minna magama ja ärgata samal ajal), kasutada mõõdukat füüsilist koormust, süüa õigesti, võtta taimseid rahusteid (palderjan, emavõi, sidrunmeliss, piparmünt). Kui ülaltoodud rahalised vahendid on ebaefektiivsed, määrab arst unerohtu.

 • Masendunud olek

Kõige sagedamini keelduvad patsiendid ravist neuropsühhiaatriliste sümptomite, eriti depressiooni, ilmnemise tõttu. See ilmneb igal hetkel, peaaegu igal 3 juhul, tavaliselt selle sümptomid ilmnevad ravi esimesel kuul - depressioon, meelepaha, unetus, isutus, ärrituvus, libiido langus, enesetapumõtted, lootusetuse ja lootusetuse tunne.

Inimene lakkab nautimast asju, mis varem pakuvad rõõmu. Depressiooni ravitakse ravimite (antidepressantide) ja mitteravimite (psühhoteraapia) kombinatsiooniga. Peamised ravimid, mis on ette nähtud C-hepatiidi depressiooniks, on fluoksitiin (Prozac), paroksitiin (Paxil), sertraliin (Zoloft), tsitalopraam (Celex) - serotoniini tagasihaarde inhibiitorid..

Pegüleeritud interferooni (Pegintron) süstid võivad põhjustada ärritust. Ebamugavuse vähendamiseks tuleks enne süstimist nahale kanda jääd ja seda töödelda alkoholiga. Süsteinterferoon peab olema toatemperatuuril.

Interferooni ja ribaviriinravi võib põhjustada kopsufunktsiooni kahjustamist (näiteks õhupuudust). Köha ilmnemisel on vajalik kopsupõletiku ja fibroosi välistamiseks põhjalik uurimine. Hingamishäire võib tuleneda ribaviriini aneemiast.

Mõnel patsiendil võib tekkida rinopaatia. Kuid selleks on vaja selliseid riskifaktoreid nagu hüpertensioon või suhkurtõbi..

Hepatoprotektorite roll C-hepatiidi ravis

Sõltumata valitud ravimeetodist, hõlmab hepatiit C raviskeem hepatoprotektoreid - loodusliku või sünteetilise päritoluga ravimeid, mis suurendavad maksa resistentsust patogeensete tegurite suhtes, taastavad selle struktuuri ja mõjutavad positiivselt selle funktsioone.

Neil ei ole viirusevastast toimet, kuid need on maksarakkude toetamisel asendamatud, kiirendades nende uuenemist. Hepatoprotektoreid valmistatakse silümariini, immortelle, mädarõika, artišoki või veise maksa ekstrakti alusel (Legalon, Karsil, Hofitol, Progepar, Hepatosan jt. Kõigi hepatoprotektorite loendit hinnatakse nende tõhususe kohta)..

Hepatoprotektorite tegevus on suunatud:

 • homöostaasi taastamine maksas
 • maksarakkude taastamisprotsesside stimuleerimine
 • maksa aktiivsuse normaliseerimine
 • suurenenud maksaresistentsus kahjulike tegurite suhtes

Uus etapp viiruse 1. genotüübiga nakatunud patsientide ravis

Viimase kümne aasta jooksul on kahekordse kombinatsioonravi kasutamine, mille tõhusust on C-hepatiidi ravis peetud "kullastandardiks":

 • üldiselt on see ravimeetod efektiivne 60–70%
 • seoses teise ja kolmanda genotüübiga - 90%
 • esimese osas - ainult 40-50%.

Uue põlvkonna viirusevastaste ravimite - Bocepreviri ja Telapreviri - tulekuga on ravi edukamaks muutunud - 70–80% juhtudest. C-hepatiidi ravi uue meetodiga on Venemaal saadaval alates 2013. aastast, tänu uute ravimite kasutamisele blokeeritakse spetsiifilised viiruse ensüümid, mis takistab selle paljunemist.

Patsiendid peavad teadma, et Telaprevir ja Boceprevir:

 • Neid kasutatakse ainult viiruse esimese genotüübiga patsientide raviks.
 • Kolmekordse ravi osana on ravimid ette nähtud ainult koos ribaviriini ja peginterferooniga
 • Neid võetakse suu kaudu, Boceprevir teisest ravikuust, Telaprevir 12. nädalast. Ravi kestus on igal juhul individuaalne.
 • 60% efektiivne kompenseeritud maksatsirroosi staadiumis

Kolmekordse ravi vastunäidustused ja puudused:

 • Kõrge hind
 • Kõrvaltoimete arvu suurenemine - nahareaktsioonid, aneemia, maitsehäired
 • Ravi ei ole võimalik, kui ribaviriinil või interferoonil on vastunäidustusi

C-hepatiidi ravi tunnused rasedatel

C-hepatiidi spetsiifiline ravi (ravi interferooni ja ribaviriiniga) on rangelt vastunäidustatud. Nende ravimite võtmine raseduse ajal põhjustab väärarenguid ja mutatsioone. Seetõttu peab ravi lõppemise ja rasestumise vahel olema vähemalt kuus kuud.
C-hepatiidiga nakatunud rasedatele on ette nähtud taimepõhised hepatoprotektorid koos spetsiaalse õrna dieediga.

C-hepatiidi ravi tunnused lastel

Lastel esineb C-hepatiit suurema komplikatsiooniprotsendiga - rahvusvahelised uuringud on näidanud, et enam kui pooltel kroonilise C-hepatiidiga lastest on maksa fibroosi tunnused.

Seetõttu, mida varem ravi alustate, seda väiksem on tsirroosi tekkimise tõenäosus. Lastearstid soovitavad laste raviks kasutada interferooni monoteraapiat. Ainult interferooni vähese efektiivsuse korral viiakse läbi kombineeritud ravi. Mida varem haigus tuvastatakse ja ravi antakse, seda väiksem on komplikatsioonide oht.

Laste inferoteraapia absoluutsed vastunäidustused:

 • Vaimsed häired, epilepsia sündroomid
 • Dekompenseeritud tsirroos
 • Trombootiline ja neutrotsütopeenia
Suhtelised vastunäidustused laste interferentsiteraapiale:

 • Vanus kuni 2 aastat
 • Autoimmuunhaigused
 • Dekompenseeritud diabeet

Kehaväline ekstrakorrektuur

Kehaväline hemokorrektsiooni protseduur võimaldab teil vähendada viiruste koormust kehas ja suurendada viirusevastase ravi efektiivsust. See on omamoodi plasmaferees - osa vere puhastamine spetsiaalse filtreerimisseadme kaudu, mis eemaldab patogeensed elemendid.

Hemokorrektsioon puhastab kahjulike elementide verd ja sadu kordi vähendab viiruse koormuse taset, mis võimaldab teil ravimiteraapia mõju kahekordistada. Selle eesmärk on kõrvaldada hepatiidi ekstrahepaatilised tunnused, nagu naha sügelus, liigese- ja lihasvalud ning neerude talitlushäired. Protseduur parandab laboratoorset verearvu ja vähendab viirusevastase raviga kaasnevate kõrvaltoimete raskust. Hemokorrektsioon on näidustatud patsientidele:

 • aktiivse põletikulise protsessiga maksas
 • laienenud maks
 • laienenud põrnaga
 • palavikuga
 • vähese viirusevastase ravi mõjuga
 • koos hepatiidi ekstrahepaatiliste sümptomitega

Kehaväline hemokorrektsioon on vaid osa C-hepatiidi komplekssest ravist. Kuid selle protseduuri läbiviimisel on raviprotsessile kasulik mõju, suurendades viirusevastase ravi efektiivsust ja neutraliseerides nende toksilise mõju organismile..

Tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis

Tervislik eluviis, halbadest harjumustest loobumine ja spetsiaalne dieet pole kõigi haiguste imerohi. Kuid nende järgimine võib märkimisväärselt suurendada ravi efektiivsust, vähendada maksa koormust ja minimeerida tsirroosi tekkimise ohtu.

C-hepatiidiga patsientidel spetsiaalset dieeti ei ole. Patsientidel soovitatakse kinni pidada dieedist nr 5, mida soovitatakse sapiteede ja maksa patoloogiate korral (vaadake, mida saab koletsüstiidiga süüa). Tervisliku toitumise põhimõtete järgimine aitab kahjustatud maksafunktsiooni normaliseerida. Toitumise peamised põhimõtted, mida soovitab palju Euroopa mesi. keskused, mida tuleb järgida pärast ravi:

 • Joo palju vedelikke (6–8 klaasi päevas)
 • Likvideerige alkohol täielikult
 • Proovige muuta oma dieet mitmekesiseks.
 • Vältige paastumist
 • Söö väikseid eine 5-6 korda päevas
 • Piirata kõrge suhkrusisaldusega toite
 • Söö värskeid köögivilju ja puuvilju.
 • Vältige transrasvade söömist (konservid, magusad kondiitritooted, kiirtoidud)
 • Ärge sööge küllastunud rasvu (jäätis, punane liha, täispiim, praetud toidud)
 • Rikasta oma dieeti kiudainetega
 • Lisage oma igapäevasesse menüüsse taimsed rasvad (pähklid, seemned, kaunviljad)
 • Kõrvaldage hapuoblikas, kala ja liha rasvased sordid, kakao, šokolaad, kondiitritooted, suitsutatud liha, lihapuljongid ja dekoktid, vürtsid

Mõõdukas treenimine on väga oluline. Treening aitab üle saada kroonilisest väsimusest, unetusest ja depressioonist. Enne harjutuste alustamist pidage nõu oma arstiga, ta aitab teil valida õige harjutuste komplekti ja õige koormuse. Alustage lihtsate sammudega - jalutage värskes õhus, loobuge liftist, minge mõni peatus enne tööd jalgsi. Optimaalsed koorma tüübid:

 • Jalutamine, ujumine
 • Tantsimine, Bodyflex (naistele)
 • Pilates, jooga

Ursodeoksükoolhape C-hepatiidi ravis

Ursodeoksükoolhape eemaldati pruuni hiina karu sabast 1902. aastal. Happe struktuur on identne endogeense tertsiaarse sapphappega, mida sünteesitakse inimese maksas šenodeoksükoolhappest. Erinevalt teistest hapetest on see mittetoksiline ja hüdrofiilsem.

Hapu kasutamine mõjutab sapphapete koostist - sapi põhikomponendiks saab ursodeoksükoolhape. Kliiniliste uuringutega on kindlaks tehtud, et ursodeoksükoolhappel põhinev ravim vähendab bilirubiini taset, vähendab transaminaaside aktiivsust ja retsidiivide sagedust. Ursodeoksükoolhappe lisamisega ravikuuri saate vähendada nõrkust, ärrituvust, väsimust. Ravim kõrvaldab täielikult naha sügeluse..

Selliste ravimite hulka kuuluvad: Ursofalk, Ursosan, Urosliv, Ursodez, Urdox, Livodex.

Uued raviviisid

Sofosbuvir ja Daclatasfavir

Uued C-hepatiidi ravis kasutatavad ravimid - sofosbuviir ja daklatasfaviir - on USA-s edukalt läbinud kliinilised uuringud. Ravimid olid tõhusad ka siis, kui kolmekordne teraapia oli jõuetus.

Sofosbuviir ja daklatasfaviir on võrdselt tõhusad viiruse 1., 2. ja 3. genotüübi osas - kliinilised uuringud, milles osales 211 inimest, näitasid, et ravimid olid 98% juhtudest edukad. Erinevalt ribaviriinist ja interferoonist ei põhjusta Sofosbuviir ja daklatasfaviir nii palju kõrvaltoimeid. Katsete käigus leiti selliseid kõrvaltoimeid nagu iiveldus, peavalud ja väsimus..

Sofosbuviiri on heaks kiitnud WHO ja daklatasfaviir on endiselt kliinilistes uuringutes. Uuringujuhi Mark Sulkowski sõnul kiidetakse varsti heaks ka daklatasvaviir ning see on uus ajajärk hepatiidi ravis. Muidugi pole see C-hepatiidi raviprogramm tasuta, kuid nõuab märkimisväärseid rahalisi kulutusi..

Ladyspavir ja Sobosfuvir

2013. aasta aprillis lõppes sobosfuviiri ja lady spaviri uuringute kolmas etapp. 97% -l patsientidest pärast 12-nädalast ravi ei tuvastatud viirust veres. Raviravimid on osutunud efektiivseks kõigi viiruse genotüüpide vastu. Pooltel patsientidest ei leitud tõsiseid kõrvaltoimeid..

Patsientide rühmas, kes võtsid ribaviriini koos ladyspaviiri ja sobosfuviiriga, paranes ravi 100%, kuid kõrvaltoimed olid palju tugevamad. Edasiste testide eesmärk on uurida ravikuuri optimaalset kestust ja ribaviriini kasutamise teostatavust. Ladyspavir viibib endiselt kliinilistes uuringutes. Tõenäoliselt kinnitatakse ta varsti.